تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
حقوق 
پردیس دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
1377 
حقوق- بین الملل 
دانشگاه علامه طباطبایی 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00